ชาวอุดรฯ เฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระเทพฯ”

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000041449

อุดรธานี – ชมรมสายใจไทย อุดรธานี จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย 

วันนี้ (2 เม.ย.) ที่โรงแรมศิริแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายจีระศักดิ์ คำรณฤทธิศร ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันสายใจไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกชมรมสายใจไทยจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ร.ต.สมปอง เชิดชัยภูมิ ประธานชมรมสายใจไทยจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า วันสายใจไทย ตรงกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2518 อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญทหาร ตำรวจ ราษฎร อาสาสมัครอื่นๆ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ

พร้อมกันนั้น ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญผู้มีจิตกุศลเป็นจำนวนมากมาร่วมในงานด้วย และในวันนั้นเองถือเป็นวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานมูลนิธิ หลังจากการก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ การระดมเงินเพื่อมูลนิธิสายใจไทยฯ จะได้ดำเนินการต่อไป

จังหวัดอุดรธานีเล็งเห็นถึงความสำคัญและพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ขึ้น โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร ทำบุญแด่พระสงฆ์ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การอ่านสารรองประธานมูลนิธิสายใจไทย และการคัดเลือกประธานชมรมสายใจไทยจังหวัดอุดรธานีคนใหม่

ซึ่งผลการคัดเลือกนั้น ด.ต.อดิเทพ เจษฎาวัญ ข้าราชการตำรวจเกษียณก่อนกำหนด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานชมรมสายใจไทยจังหวัดอุดรธานีคนใหม่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s