แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว วัดโพธิสมภรณ์

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

ตั้งอยู่ริมถนนโพศรี เทศบาลนครอุดรธานีเป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดย มหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิเนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ชาวบ้าน นิยมเรียกว่า “วัดใหม่” ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวร สิริวัตน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดราชเจ้าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ผู้สร้างวัดนี้ และภายในวัดมีพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ เจดีย์แห่งพระบูรพาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐาน
ที่อยู่ : เมืองอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s