สอบสัมภาษณ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

http://www.sesa20.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1371:-1-1-&catid=42:2011-02-14-06-01-30&Itemid=88

วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์
นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน 1 อำเภอ 1 ทุน ของจังหวัดอุดรธานี  จำนวน  ๑๔  คน  (ทุนส่วนตัวจำนวน   ๕  คน   ทุนรัฐบาล  จำนวน  ๙  คน )
ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โดยนางนวลอนงค์    หล้ากวนวัน  รอง ผอ.สพม.๒๐
เป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s