ม.ราชภัฏจันทรเกษม มอบอาคารเอนกประสงค์ให้โรงเรียนบ้านโนนนกหอ สพป.อุดรธานี เขต 1

http://www.obec.go.th/news/19136

โรงเรียนบ้านโนนนกหอ (เพ็งแสนวิทยา) อำเภอสร้างคอม ได้จัดพิธีรับมอบอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 6 x 8 เมตร รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากชุมนุมเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ประธานในพิธีรับมอบคือ นายมีศักดิ์ แสงศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
ในนามของคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชาวบ้านโนนนกหอ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ได้ดำเนินการสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s