ผลงานปฏิมากรรมชิ้นเอกในตัวเมืองอุดรธานี

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

ผลงานปฏิมากรรมชิ้นเอกในตัวเมืองอุดรธานี
อุดรธานี กำลังจะก้าวไปสู่เมืองแห่งศิลปะโลก

(เข้าไปอ่านคอมเมนท์ฮาๆ ได้ที่ http://www.facebook.com/UdonNews)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s