อสังหาฯอุดรอัดโปรโมชันดึงลูกค้า

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=119983:2012-05-02-03-40-17&catid=128:-real-estate-&Itemid=478

อสังหาริมทรัพย์อุดรฯคึกคัก นักลงทุนในพื้นที่โหมผุดโครงการขายแข่งนักลงทุนจากส่วนกลาง “พี.บี.แลนด์” เจ้าถิ่นเผยธุรกิจเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ขยายตัวออกไปรอบทิศ จนเกิดการเก็งกำไรที่ดิน ปั่นราคาสูง 2-3 เท่าตัว
ผู้สื่อข่าว”ฐานเศรษฐกิจ”สำรวจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี พบว่ามีโครงการใหม่เกิดขึ้นหลายแห่ง ทั้งของนักลงทุนที่มาจากส่วนกลางและในพื้นที่ เป็นโครงการขนาดใหญ่มีบ้านจัดสรรให้ลูกค้าเลือกได้หลายระดับราคาตั้งแต่หลังละ 1 ล้านเศษๆ ไปจนถึงหลังละ 6.4 ล้านบาท นอกจากนี้มีบางโครงการจัดแคมเปญทำการตลาดดึงดูดลูกค้าด้วยโปรโมชันต่างๆ เช่น แอร์คอนดิชันขนาด 12000 บีทียู, เครื่องทำน้ำร้อน, เครื่องทำน้ำอุ่น, ถังเก็บน้ำใต้ดิน,ปั๊มน้ำอัตโนมัติ,ปลูกหญ้าจัดสวนหน้าบ้าน,ระบบเดินท่อกำจัดปลวก,ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา หรือแม้กระทั่งติดตั้งเครื่องโทรศัพท์-อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
นายณัฐวัชร  สวนสุจริต  ผู้อำนวยการโครงการหมู่บ้านจัดสรร สิทธารมย์  อ.เมืองอุดรธานี เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานีตลาดมีศักยภาพมาก เนื่องจากมีธุรกิจต่างๆเข้ามาลงทุนที่อุดรธานีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา อาทิ สายการบินก็เพิ่มเที่ยวบินมากขึ้น ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศก็มาลงทุนสร้างศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีธุรกิจอีกหลายอย่างเข้ามาเติมเต็มให้กับจังหวัด ส่งผลให้ประชากรจากต่างถิ่นเดินทางเข้ามาทำธุรกิจหรือทำงานในจังหวัดนี้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการบ้านที่อยู่อาศัยสูงตามไปด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมให้การลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เจริญเติบโต
“ขณะนี้มีโครงการบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น ทั้งที่ยื่นขออย่างถูกต้องตามกฎหมายบ้านจัดสรร และหลีกเลี่ยงกฎหมายด้วยการแบ่งซอยโครงการออกเป็นโครงการเล็กๆไม่เกินกฎหมายกำหนด( 9 หน่วย/โครงการ) อีกทั้งการแข่งก็ค่อนข้างสูง”
นายณัฐวัชร กล่าวว่า ปัญหาสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในขณะนี้คือ ราคาวัสดุก่อสร้างแพงราคาที่ดินสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 35-50% จากการปรับปรุงราคาประเมินใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงไปยังผู้บริโภคในระยะต่อไปในปลายปี 2555 หรือต้นปี 2556 ราคาบ้านจัดสรรก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย”
ปัญหาอีกประการคือสถาบันการเงินและดอกเบี้ย ซึ่งมีแนวโน้มจะปรับดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ .25 นั้น ก็จะส่งผลกระทบต่อโครงการบ้านจัดสรรและผู้บริโภค ก็จะสร้างภาระเพิ่มให้ทั้งกับผู้ลงทุนและลูกค้าที่จะต้องซื้อบ้านในอนาคต  เพราะต้นทุนทุกอย่างของบ้านจัดสรรก็จะเพิ่มไปด้วย
ด้านนายบัณฑิต  จันทรพรหมเดช  ประธานกรรมการ บริษัท พี.บี.แลนด์  2011 จำกัด เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรร สิรินปาร์ควิว ริมถนนสายอุดร-สกลนคร กล่าวว่า ช่วง 2-3 ปีมานี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมืองอุดรธานีมีความเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด สภาพการขยายตัวออกไปรอบทิศโดยมีตัวเมืองอุดรธานีเป็นศูนย์กลาง
“บริเวณที่น่าลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านถนนอุดร-หนองคายเป็นบริเวณที่น่าลงทุนมากที่สุด  เพราะว่ามีแนวความคิดของทางการว่าจะมีการเชื่อมเมืองอุดรธานีและหนองคาย และเป็นด้านที่มุ่งสู่เวียงจันทน์ เป็นทิศทางของรถไฟความเร็วสูงจะผ่านไปกรุงเทพฯ ซึ่งจะทำให้นักลงทุน นักธุรกิจ จากกลุ่มอินโดจีนเข้ามาลงทุนดำเนินงานด้านต่างๆ ก็จะทำให้ธุรกิจด้านนี้ยิ่งมีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น”
แต่ก็มีข้อควรระวังในการลงทุนด้านทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับนักลงทุนในพื้นที่  เนื่องมาจากว่ามีนักลงทุนที่มีทุนสูงเข้ามาลงทุนแข่งขันกับนักลงทุนในพื้นที่ ซึ่งก็ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่มีการแข่งขันสูง  เจ้าของที่ดินต้องการขายที่ดินในราคาที่สูงๆ  ทำให้ส่งผลกระทบต่อการลงทุน เห็นได้จากว่าขณะนี้ราคาที่ดินมีราคาสูงกว่า 2-3 ปี ที่ผ่านมามากถึง 2-3 เท่าตัว และในเวลานี้ที่ดินแปลงใหญ่ๆ ที่จะทำโครงการหายากขึ้น
“จากปัญหาราคาที่ดินและปัญหานักลงทุนต่างถิ่นหรือจากส่วนกลางลงมาแข่งขันในพื้นที่ ก็จะทำให้การขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดอุดรธานีมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวออกไปยังพื้นที่นอกเมืองมากขึ้น”
ขณะที่นายเลอพงษ์  กาญจนาพงษ์ศิริ  ประธานกรรมการ บริษัท สิริพัฒนา จำกัด เจ้าของโครงการหมู่บ้านสิริเรสซิเด้นท์ ซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นการลงทุนของนักธุรกิจในพื้นที่กล่าวว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานีมีการขยายตัวไปทั้ง 4 ทิศรอบเมืองอุดรธานี  แต่ในถนนสายอุดรธานี-หนองบัวลำภู ยังมีพื้นที่มากพอที่จะรองรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อีกจำนวนมาก เนื่องจากปัจจุบันอุดรธานีมีผู้บริโภคที่มาจากที่อื่นประมาณ 40% ที่เป็นลูกค้าของบ้านจัดสรร เช่นข้าราชการเกษียณอายุ นักธุรกิจ ผู้ที่เดินทางมาประกอบอาชีพในจังหวัดอุดรธานี  ลูกค้าชาวต่างชาติที่มีครอบครัวภรรยาคนไทยประมาณ 5% ส่วนที่เหลือก็เป็นลูกค้าที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยส่วนตัวหรือแยกออกมาจากครอบครัวใหญ่  จึงทำให้ความต้องการบ้านที่อยู่อาศัย ของผู้บริโภคในอุดรธานียังมีอยู่อีกมาก  ประกอบกับนโยบายของสถาบันการเงินหลายแห่งตอบสนองความต้องการด้วยการผ่อนผันเงื่อนไขสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ทำให้มีการยื่นขอสินเชื่อกันมากขึ้น
“ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดอุดรธานี ยังมีโอกาสเกิดได้อีกมาก เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดอุดรธานี ยังอยู่ในระดับกลางๆ รองลงมาจากจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี อยู่  และในปี 2555 และ 2556 โอกาสธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดอุดรธานีจะเจริญเติบโตอีกมาก  แต่ปัญหาก็คือว่าจะมีนักลงทุนรายใหญ่จากส่วนกลางเข้ามาลงทุนในพื้นที่มากขึ้น และจะยิ่งทำให้การแข่งขันรุนแรงมากยิ่งขึ้น”
นายเด่นชัย  วิเศษบรรเทา  ผู้จัดการธนาคาร ธอส.สาขาอุดรธานี  กล่าวว่าในปี 2554 ที่ผ่านมา ธนาคาร ธอส. สาขาอุดรธานีมีตัวเลขลูกค้าที่เข้ามาขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจำนวน  1,955 ล้านบาท เกินจากเป้าที่ตั้งไว้ที่ 1,710 ล้านบาท ประมาณ 14.32%   และในปี 2555 สาขาอุดรธานีตั้งเป้าสินเชื่ออยู่ที่ 1,895 ล้านบาท ซึ่งไตรมาสแรกมีตัวเลขขอสินเชื่อแล้วอยู่ที่ 356 ล้านบาท
ปัจจุบันการขยายตัวด้านการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มจำนวนมากขึ้น ดังที่จะเห็นได้จากมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นเป็นจำนวนหลายโครงการ  และพื้นที่โครงการกำลังขยายออกไปด้านทิศตะวันตกของเมือง หรือด้านถนนหลวงเส้นอุดรธานี-หนองบัวลำภู  เนื่องจากว่ามีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมาเปิด เช่น เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี และห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นคือ ตั้งงี่สุ่นซุปเปอร์สโตร์
มีรายงานตัวเลขการขออนุญาตการก่อสร้างในเขตเทศบาลนครอุดรธานีในปี 2554 ที่ผ่านมาของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแยกเป็นเพื่อที่อยู่อาศัยจำนวน 296,168 ตร.ม.เพื่อการพาณิชยกรรม จำนวน 274,080 ตร.ม. ในเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อที่อยู่อาศัย 34,915 ตร.ม., เพื่อการพาณิชยกรรม 3,510 ตร.ม.   แต่ไม่ได้มีการรวบรวมตัวเลขที่เป็นยูนิต/หลังเอาไว้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s