คุณแม่หวาน ไขรัศมี บริจาคเงินซื้อรถพยาบาลให้โรงพยาบาลอุดรธานีในราคา 2 ล้านบาท

http://www.moph.go.th/show_hotnew.php?idHot_new=46822

คุณแม่หวาน ไขรัศมี บริจาคเงินซื้อรถพยาบาลให้โรงพยาบาลอุดรธานีในราคา 2 ล้านบาท

บ่ายวันนี้ที่ห้องทำงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมเป็นพยานในพิธีทำสัญญาบันทึกข้อตกลงระหว่างคุณแม่หวาน ไขรัศมี อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 222/3 ตำบลหนองบัวถนนสายอุดร-หนองคาย อำเภอเมืองอุดรธานี (ร้าน ส.อะไหล่เซียงกง) กับบริษัทโตโยต้าอุดรธานี ให้จัดส่งรถตู้พยาบาลกู้ชีพพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดพร้อมด้วยอุปกรณ์การสื่อสารครบชุดบนรถพยาบาล ในราคา 2,000,000 บาท โดยจะส่งมอบรถได้ในต้นมิถุนายน 2555

คุณแม่หวาน ไขรัศมี ผู้บริจาคกล่าวว่าทราบว่าโรงพยาบาลอุดรธานีได้ให้บริการผู้ป่วยเป็นจำนวนมากทั้งรับผู้ป่วยจากอุบัติเหตุและเหตุต่างๆ ทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลแต่ยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อรถพยาบาลและมีรถพยาบาลใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในแต่ละวันข้าพเจ้าเห็นความสำคัญในเรื่องการให้บริการผู้ป่วยจึงได้ทำบุญกับโรงพยาบาลอุดรธานีซื้อรถพยาบาลให้ในราคา 2,000,000 บาท เพื่อให้บริการต่อผู้ป่วยและให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s