เรือนจำกลางอุดรธานี ขอความร่วมมือสถานประกอบการส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานผู้ต้องขัง

นายประมูล ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี เปิดเเผยว่า กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายในการส่งเสริมและใช้ประโยชน์แรงงานจากผู้ต้องขังในการทำงานรับจ้างภายในเรือนจำฯ เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้มีอาชีพ มีรายได้เป็นรางวัลปันผลไว้ใช้จ่ายระหว่างต้องโทษ ซึ่งผู้ต้องขังจะได้รับการฝึกฝน จนกระทั่งมีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเองจนเกิดทักษะอาชีพ เมื่อพ้นโทษแล้ว สามารถหางานทำในโรงงานภายนอกได้ โดยไม่เป็นภาระแก่สังคม ใช้ชีวิตกับครอบครัวและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและใช้ประโยชน์แรงงานผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นภารกิจในการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในการ “คืนคนดีสู่สังคม” เรือนจำกลางอุดรธานี จึงขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนสถานประกอบการ หรือผู้สนใจเข้ามาว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง ปัจจุบันมีแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตอยู่ภายในเรือนจำฯ จำนวนมาก และหากประสงค์จะจ้างแรงงานผู้ต้องขัง สอบถามรายละเอียดได้ที่ เรือนจำกลางอุดรธานี หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ นายวสันต์ บุญมั่น นักทัณฑวิทยาชำนาญการ โทรศัพท์ 0-4222-1072 ต่อ 107 ในวัน เวลาราชการ

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณ
Rewriter : วรรณวิไล สนิทผล
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s