เสมารักษ์จัดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

http://www.udon108.com/board/index.php?topic=162044.0

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เวลา 13.00 น. นายประหยัด พิมพ์พา ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบรูณาการการศึกษาที่ ๗ ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม ในครั้งนี้
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกภาคปฏิบัติอย่างพอเหมาะพอควรบนหลักเหตุผลความไม่ประมาท โดยใช้สติปัญญาในทางที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของแต่ละคน ให้สามารถอุ้มชูตัวเองและครอบครัวได้ โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักสามัคคี อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน มีค่านิยมที่ดีงาม ร่วมกันอนุรักษ์ และรักษาคุณค่าของความเป็นไทย ศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติย์เป็นประมุข ห่างไกลยาเสพติด และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ
นายภูษิต พรมทอง หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์จักหวัดอุดรธานีกล่าวว่าเด็กที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ทักษะและประสบการ์ณ จากการเรียนจากวิทยากร จากการร่วมทำกิจกรรม การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนด้านการแลกเปลี่ยนประสบการ์ณซึ่งกันและกัน
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จึงได้มอบหมายให้ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๗ จัดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิค-กาญจนาภิเษกอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีเยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๓๙ คน ดังนี้
๑. เยาวชนจากจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๖๙ คน
๒. เยาวชนจากจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๖๑ คน
๓. เยาวชนจากจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๒๐๙ คน

Advertisements

คนงานอุดรฯ12 ราย แจ้งจับ บ.หางานเบี้ยวส่งไปอิสราเอล

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 30 มีนาคม นางกองมี หรือนาง สุนทรชัย อายุ 33 ปี ราษฎรบ้านเหล่าดอนเงิน ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี กับพวกรวม 12 คน ส่วนใหญ่จาก อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี บางคนมาจาก จ.สุรินทร์ , หนองคาย และ.ศรีษะเกษ เดินทางมาที่ สภ.เมืองอุดรธานี เข้าพบ พ.ต.ท.ทวีวัฒน์ สินทวี สารวัตรเวรสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ บ.จัดหางาน ฟาเอส เซอร์วิช จก.เลขที่ 279/1-2 ทต.หนองบัว อ.เมือง อุดรธานี เบี้ยวจัดส่งไปทำงานประเทศอิสราเอล โดยบางรายจ่ายเงินไปตั้งแต่ปีที่แล้ว รายละ 40,000-315,000 บาท รวมแล้ว 2,400,000 บาท

นางกองมี ระบุว่า เมื่อคนงานที่จ่ายเงินแล้วไม่ได้เดินทาง ได้ทยอยเข้าร้องเรียนที่ สนง.จัดหางาน จ.อุดรธานี ทำให้บริษัทฯเอาเงินมาจ่ายคืน เหลือผู้ร้องเรียนขณะนี้ 32 ราย ส่วนหนึ่งได้นัดตกลงจำนวนเงินที่จะคืนคนงาน และนัดหมายวัน แต่ติดต่อมาขอเลื่อนวันจ่ายเงินคืน แต่ได้ผิดนัดไม่ยอมมาพบ ทำให้คนงานไม่สบายใจ และอยากจะได้เงินคืนเพื่อจบเรื่องเร็วๆ

พ.ต.ท.ทวีวัฒน์ฯ กล่าวว่า จัดหางาน จ.อุดรธานี มาแจ้งความดำเนินคดีกับ บ.จัดหางาน ฟาเอส เซอร์วิช จก.ไปแล้ว ในข้อหาเป็นผู้จัดส่งแรงงาน แต่เก็บค่าใช้จ่ายเกินกว่าประกาศรัฐมนตรี และเก็บค่าใช้จ่ายไม่ออกใบเสร็จตามแบบกรมการจัดหางาน การที่คนงานมาแจ้งความด้วยตนเอง พนักงานสอบสวนก็จะรับคดีไว้ และจะสอบปากคำทุกคนอย่างละเอียด หากมีความผิดมากกว่าที่ สนง.จัดหางานแจ้งความไว้ ก็จะต้องแจ้งข้อหาเพิ่ม เช่น ความผิดเก็บเงินคนงานเกิน 30 วันแล้วไม่ได้เดินทาง หรือความเปิดรับสมัครคนงานโดยไม่มีตำแหน่งงานจริง แต่เนื่องจากมีแรงงานผู้เสียหายมาก วันนี้ไม่สามารถสอบปากคำครบทุกคน แต่จะขอสอบสวนคนที่อยู่ต่างจังหวัดก่อน หรือผู้ที่ต้องเดินทางกลับบ้านไกล ที่เหลือจะนัดเพื่อสอบปากคำเพิ่ม ให้เสร็จสิ้นภายในต้นสัปดาห์หน้า

แอมเวย์เอ็กซ์โป 2012 จ.อุดรธานี

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.อุดรธานี
เวลา 10.00 – 16.30 น.

พบกับการแนะนำข้อมูลความรู้และการสาธิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายที่คุณสามารถนำไป
ดำเนินธุรกิจ จากนักธุรกิจแอมเวย์ดำเนินการ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ พร้อมร่วมสนุก
กับกิจกรรมมากมาย ที่บู๊ธกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับเรือนร่าง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับบ้าน และเพอร์เซอนอล ช็อปเปอร์ส แค็ตตาล็อก

ร่วมเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่จุดประกายความฝันและความหวัง อันนำมาซึ่งอิสรภาพ
ครอบครัวและรางวัลอันทรงคุณค่าแห่งความสำเร็จ กับการประชุมระดับภูมิภาค 2012
จ.อุดรธานี

พบกับผู้ปราศรัยรับเชิญ 
นพ.วัชรา – คุณสิรินุช ทรัพย์สุวรรณ
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่

คุณอัญชัน – คุณศราวุธ เพ็งพันธุ์
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร


Udon Thani | อุดรธานี | News of Udon Thani | ข่าว ประชาสัมพันธ์ การลงทุน การศึกษา กิจกรรม อุดรธานี

%d bloggers like this: