Tag Archives: นักเรียน

เร่งหาที่โรงเรียนรับนักเรียนกว่า 200 คนที่ตกค้างใน จ.อุดรฯ

http://thailandschool.org/เร่งหาที่โรงเรียนรับนักเรียนกว่า-200-คนที่ตกค้างใน-จ-อุดร/

ขณะที่ปัญหานักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 หลายโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี กว่า 200 คน ที่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีที่เรียน คณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ได้หารือเพื่อจัดหาโรงเรียนคู่ขนานให้กับนักเรียนแล้ว

คณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ประชุมเพื่อหาแนวทางจัดหาโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จำนวน 258 คนที่ยังไม่มีที่เรียนได้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนคู่ขนาน หลังพบว่าโรงเรียน มีการแข่งขันสูง 3 แห่ง คือโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ไม่สามารถขยายห้องเรียนเพิ่มเติมได้

นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 20 เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีทั้ง 13 แห่ง ยังมีพื้นที่รองรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประมาณ 1,200 ที่ จึงเรียกร้องให้ผู้ปกครองรีบส่งบุตรหลานสมัครเข้าเรียน เพื่อให้กระทบต่อการเรียน

สำหรับโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่ได้รับความนิยมสูงสุดของจังหวัดเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 ถึง ม.6 ซึ่งในปีการศึกษานี้เปิดรับนักเรียนทั้งสิ้น 4,950 คน แต่มีผู้สมัครกว่า 5,300 คน ทำให้นักเรียนกว่า 500 คนต้องพลาดหวัง

Advertisements

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประกาศรับสมัคร นักเรียนนักศึกษา เพิ่มเติม

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

http://www.udon108.com/board/index.php?topic=163103.msg1188282

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประกาศรับสมัคร นักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติม

ระดับชั้น ปวช. สาขาเลขานุการ การขาย คหกรรม แผนกผ้า ศิลปกรรม และคอมพิวเตอร์กราฟิก

ระดับชั้น ปวส.(รับจาก ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงาน(เลขานุการ) และสาขาการตลาด

ระดับชั้น ปวส.(รับจาก ม.6)  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงาน(เลขานุการ) และสาขาการบัญชี

สมัครพร้อมรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2555 ถึง 7 เมษายน 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 042-246694 ต่อ 117

ด่วน ! รับจำนวนจำกัด