Tag Archives: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ราชภัฏอุดรธานี จัดประชุม “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน” เตรียมความพร้อมนำมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ

http://www.udru.ac.th/website/index.php?option=com_content&view=article&id=801:2012-05-31-07-42-21&catid=36:2010-02-25-09-54-33&Itemid=44

ราชภัฏอุดรธานี จัดประชุม “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน”
เตรียมความพร้อมนำมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการประชุม “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมีคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง

สำหรับเนื้อหาการประชุม มีการบรรยายพิเศษทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีและคณะผู้บริหาร , การบรรยาย หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” โดย รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน” โดย รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม นายอำนาจ ผการัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย , นายชุมพล เลิศรัฐการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ , นายสมชัย ไกรครุฑรี กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมสมาชิกประเทศประชาคมอาเซียน ซึ่งจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งความมั่นคง สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ จีน เวียดนาม และ สปป.ลาว มาโดย ตลอด นอกจากนี้ ยังมีโครงการจีนศึกษา และศูนย์อาเซียนศึกษา ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

Advertisements

ป.โท มรภ.อุดรธานี บินตรงดูงานสถานี KBS เกาหลี หวิดโดนปิดล้อม

http://www.newswit.com/gen/2012-05-14/550634894b052a84b1d2aa962d5099fe/

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีชื่นชมการจัดการ การออกอากาศ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ พร้อมชมระบบ 3D HDV นิทรรศการมิติใหม่ การออกอากาศแบบไร้ผู้ควบคุม ขากลับหวิดโดนปิดล้อม จากเหตุประท้วงของพนักงานสถานี KBS วิ่งหนีขึ้นรถกันวุ่น

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด ประธานบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดเผยว่า สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาปริญญาโท โดยจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สถานีโทรทัศน์ KBS ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร ผศ.ดร.ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์ และนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 13 คน รวม 16 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2555 ในการศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ KBS นั้นได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่สถานี โดยได้เข้าชมภาพยนตร์แนะนำสถานีในระบบ 3D สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ได้ทดลองเป็นพิธีกรในการออกอากาศสด รายงานข่าวพยากรณ์อากาศ สร้างความสนุกสนานและได้รับความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการออกอากาศของสถานีด้วย นอกจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของสถานีโทรทัศน์ KBS และการใช้เทคโนโลยีระบบ HD มาช่วยในการออกอากาศอีกด้วย

ขณะที่ดูงานอยู่นั้นได้รับแจ้งว่าสถานีโทรทัศน์ KBS จะปิดเนื่องจากมีกลุ่มพนักงานประท้วงและเคลื่อนขบวนมาปิดล้อมสถานีทำให้คณะศึกษาดูงานจำเป็นต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดขึ้นรถกันจ้าละหวั่น แต่รถถูกกักไม่ให้ออกจากพื้นที่ ต้องมีการเจรจากันอยู่นานตำรวจเกาหลีใต้จึงเปิดทางให้ สร้างความตื่นเต้นให้กับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

การศึกษาดูงานต่างประเทศในครั้งนี้เป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับนักศึกษาปริญญาโทที่เข้าเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งขณะนี้เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี พ.ศ. 2555 จำนวน 30 คน ภายในเดือนพฤษภาคม 2555 โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม สื่อใหม่ที่เข้ามามีบทบาทต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://masterudru.blogspot.com/

ตีนแมวงัดห้องอธิการฯราชภัฏอุดร

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01EVXdOakF4TURRMU5RPT0=&sectionid=TURNek5RPT0=&day=TWpBeE1pMHdOQzB3TVE9PQ==

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 มี.ค. น.ส.หนึ่งฤทัย ประทุมกุล อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32 ม.1 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เป็นนิติกรสาว ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งได้รับมอบอำนาจ จากนายณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้นำความเข้าแจ้งต่อ ร.ต.อ.กุศล สิทธิขันแก้ว ร้อยเวร สภ.เมืองอุดรธานี แจ้งความดำเนินคดีกับคนร้ายที่งัดห้องประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เข้าไปขโมยทรัพย์สินที่หายไป ประกอบด้วย กล้องถ่ายภาพดิจิตอลยี่ห้อแคนนอน ราคา 96,700 บาท เลนส์ถ่ายภาพยี่ห้อโคนิก้า ราคา 19,300 บาท รวมเป็นเงิน 116,000 บาท

นอกจากนี้คนร้ายยังได้ขโมยกล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์ยี่ห้อโคนิก้า ของนายกิตติศักดิ์ เชิงดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเทคนิค พร้อมกระเป๋าเงินของ น.ส.ปรารถนา ดิลกแพทย์ แต่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินของทางราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงลงบันทึกไว้พร้อมรุดไปตรวจที่เกิดเหตุเพื่อสืบสวนจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป