Tag Archives: ลานหน้าลิฟท์แก้ว

Flash It Up Concert – บอย ปกรณ์ @ Central Plaza Udon Thani

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

http://www.facebook.com/events/410967892264456/

Flash It Up Concert @ Central Plaza Udon Thani
เวลา 17.00 น. ชั้น 1 ลานหน้าลิฟท์แก้ว เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี
12 เมษายน 2555 พบกับ บอย ปกรณ์

Advertisements

Flash It Up Concert – K-OTIC @ Central Plaza Udon Thani

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

http://www.facebook.com/events/376568265710470/

Flash It Up Concert @ Central Plaza Udon Thani
เวลา 17.00 น. ชั้น 1 ลานหน้าลิฟท์แก้ว เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี
11 เมษายน 2555 พบกับ K-OTIC