Tag Archives: วัดโพธิสมภรณ์

ชาวอุดรธานีร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์แน่น

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=371376

พสกนิกรชาวอุดรธานี ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ “เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ” แน่นอารามหลวง วัดโพธิสมภรณ์
ที่วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน พสกนิกรชาวอุดรธานี ได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยมีพสกนิกรชาวอุดรธานีเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 
Advertisements

งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
อ.เมือง จ.อุดรธานี ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว วัดโพธิสมภรณ์

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

ตั้งอยู่ริมถนนโพศรี เทศบาลนครอุดรธานีเป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดย มหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิเนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ชาวบ้าน นิยมเรียกว่า “วัดใหม่” ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวร สิริวัตน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดราชเจ้าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ผู้สร้างวัดนี้ และภายในวัดมีพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ เจดีย์แห่งพระบูรพาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐาน
ที่อยู่ : เมืองอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000